GIỚI THIỆU

Những hình ảnh tại Hội thi Rung Chuông Vàng

Hội thi "Rung chuông vàng" cho trẻ 5Tuổi Năm học 2017 - 2018

– Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; – Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giúp học rèn luyện kỹ năng tư duy, xử lý tình huống…; – Tạo điều kiện cho học sinh khối 5 tuổi giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm và tạo tình đoàn kết, gắn bó; xây dựng môi trường thân thiện, nhằm giáo dục ý thức tích cực học tập, rèn luyện cho học sinh. Đồng thời tuyên truyền về chương trình GDMN cho phụ huynh và cộng đồng xã hội. Số lượng câu hỏi cho cuộc thi là 25 câu được chọn từ hệ thống câu hỏi từ các tổ chuyên môn, câu hỏi được xếp từ dễ đến khó; - Mỗi tổ chuyên môn nộp 9 câu hỏi/các lĩnh vực phát triển của trẻ/9 chủ đề trong năm học về cho ban tổ chức (Đ/c Nguyễn Hạnh) có đánh giá mức độ dễ, khó ( sắp xếp từ dễ đến khó) để BTC tiện sắp xếp hệ thống câu hỏi cuộc thi; câu hỏi được ghi trên 1/3 tờ giấy A4 (có giải thích thêm để đ/c Hạnh thuận lợi trong việc dẫn chương trình)