Sức khỏe - Dinh dưỡng

Hội thi "GIA ĐÌNH DINH DƯỠNG TRẺ THƠ" NĂM HỌC 2015-2017

Hội thi "GIA ĐÌNH DINH DƯỠNG TRẺ THƠ" NĂM HỌC 2015-2017

Như lời một bài hát, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày ngày mai”. Đảng và Nhà nước ta khẳng định: Chăm sóc, giáo dục trẻ em, là trách nhiệm không của riêng ai. Đó, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà trung tâm là nhà trường, gia đình và xã hội.